« Tillbaka

Beredningsutskott 4

41 – Förändra alterneringsledigheterna till ett effektivt system som leder arbetslösa in i arbetslivet

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för:

  • att förutsättningen för beviljandet av alterneringsledighet är att arbetsgivaren som vikarie för samma tidsperiod anställer antingen en långtidsarbetslös eller sedan två personer som varit arbetslösa i över tre månader.
  • att personer som är under 29 år och som nyligen avlagt yrkes- eller högskoleexamen jämställs i alterneringssystemet med de som varit arbetslösa i över tre månader. Detta betyder att arbetsgivaren som vikarier kan anställa t.ex. två unga som just avslutat sina studier eller alternativt en arbetslös och en ung människa som slutfört sin utbildning.
  • att personer som sammanlagt har minst en 15 års arbetshistoria i Finland eller i övriga EES-/EU-området har rätt att ansöka om alterneringsledighet