« Tillbaka

Beredningsutskott 4

38 Förbättra järnvägen österut

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att förutsättningarna att använda tåget för pendling förbättras genom att existerande järnväg underhålls på ett ändamålsenligt sätt
  • att östra kustbanan blir verklighet