« Tillbaka

Beredningsutskott 2

14 Förbättra språktilläggen

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att man i kommunerna arbetar för en höjning av språktilläggen för att underlätta rekryteringen av personal med tillräckliga språkkunskaper.