« Tillbaka

Beredningsutskott 2

13 Förbjud inte framtidens matutveckling

Sommaren 2018 beslöt Europeiska unionens domstol att den nya generationen av bioteknologiska genediteringsmetoder ska beröras av EU:s reglering av GMO:s (genetiskt modifierade organismer). EU:s nuvarande regleringar skrevs för nästintill 20 år sedan (Directive 2001/18/EC, Regulation 1829/2003) i en tid då modifiering förlitade sig på transgener (gener från en organism överförs till en annan organism) och reflekterar den osäkerhet som fanns kring teknologin då. Dagens mutageniska teknologi (ändringar i organismens egna genom) är precisare, bättre kontrollerbar och gör färre radikala ändringar i genomet.

Nya tekniker stöder skapandet av organismer som bättre tål torka, temperaturändringar och sjukdomar samtidigt som näringsvärdet kan höjas. Att låsa denna potential i EU:s strikta GMO-reglering minskar forskningen i ämnet inom EU. Regleringen är dessutom opraktisk eftersom många av modifikationerna som görs inte går att upptäcka för att de är så små och i princip kan ske av sig själva vilket innebär att övervakningen av verkställandet av regleringen är bristfällig. Vi ser redan att forskningsfinansiering inom området styrs bort från EU till regioner med mera modern reglering.

Det är rimligt att anta att efter tillräckligt många studier och med tillräckliga bevismaterial godkänns odling och försäljning av, åtminstone vissa, modifierade organismer i Europa. Då vore det väsentligt att det fanns också europeiska företag som kunde tävla med de internationella företagen om den europeiska marknaden. Vi borde arbeta för regelverk som inser möjligheterna med nya teknologier i stället för att förbjuda dessa av rädsla.


Att-sats

Därför vill Svensk Ungdom att Svenska Folkpartiet ska arbeta för att:

– EU:s reglering kring mutageniska modifikationer förnyas så att den möjliggör forskning i en större skala

– offentliga upphandlingar inte missgynnar GMO- produkter.


Motionär

Svensk Ungdom

Christoffer Ingo Förbundsordförande

Benjamin Ellenberg Förbundssekreterare

Partifullmäktiges svar

Motionären har helt rätt i att situationen nu är helt annan än för 20 år sedan när det gäller GMO-produkter ur  livsmedelssäkerhetsperspektiv. EU ska vara ledande inom all typ av forskning och utveckling, också när det gäller GMO. En uppdatering av EU:s mutageniska modifikationer är därför nödvändig.

Utöver uppdateringen av EU-lagstiftningen har vi också utmaningar när det gäller synen på GMO på ett nationellt plan. Många av Finlands kommuner har upphandlingskriterier inom livsmedelsupphandling som gynnar GMO-fria köttprodukter. Endast ett varumärke i Finland kan konkurrera om upphandlingen ska skötas med inhemska råvaror, vilket inte är bra. Det finns ingen forskning som visar att GMO skulle vara skadligt.

Beslutsförslag

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att EU:s reglering kring mutageniska modifikationer förnyas så att den möjliggör forskning i en större skala