« Tillbaka

Beredningsutskott 3

28 – Försök med variabel (vinter)hastighet

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att fler vägavsnitt i Finland utrustas med elektroniska vägskyltar för möjliggörande av variabla hastighetsbegränsningar och trafikinformation.