« Tillbaka

Beredningsutskott 5

50 – Försöksverksamhet kring tvåspråkighet inom utbildning

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för:

  • att tidigarelägga språkundervisningen i alla kommuner.
  • att ett spetsprojekt för att öka antalet språkbadsskolor och -platser införs under nästa regeringsperiod.
  • att antalet språkbadslärare som utbildas i Finland utökas.
  • att samarbetet mellan svenskspråkiga och finskspråkiga daghem och skolor förbättras.
  • att våra skolor administreras på språklig grund men att samlokaliserade skolor och daghem stöds när det är ändamålsenligt.
  • att SFP:s program ”Språkundervisning, språkbad, språkskolor och samlokalisering av svenska och finska skolor” uppdateras så att det finns underlag för beslut i kommunerna