« Tillbaka

Beredningsutskott 4

Motion 32 – Främjande av gång- och cykeltrafik

Partidagens beslut

SFP kommer fortsättningsvis att arbeta för:

  • att främja gång- och cykeltrafik
  • att vinterunderhåll av gång- och cykelvägar utförs så att alla människor kan röra sig säkert
  • att kommunerna uppmuntras informera om snöröjningsläget av bl.a. gång- och cykelvägar