« Tillbaka

Beredningsutskott 2

Motion 13 – Garantera ungdomsfullmäktige jämlika möjligheter att påverka!

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att alla kommuner och välfärdsområden har ett ungdomsfullmäktige med reella möjligheter att påverka
  • att ungdomsfullmäktige ges direkt initiativrätt i kommun- och välfärdsområdesfullmäktige
  • att ungdomsfullmäktige ges möjlighet att välja en person inom sig med närvaro- och yttranderätt i fullmäktige, styrelse, nämnder och sektioner i kommunerna och välfärdsområdena