« Tillbaka

Beredningsutskott 4

Motion 30 – Gör partidagen mer demokratisk!

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att partidagen utvecklas för att ytterligare befästa sin roll som ett forum för politisk debatt
  • att utskotten på partidagen fungerar som ett lågtröskelforum för påverkan och därför inleds utskottens arbete med en introduktion i mötesförfarande för att alla partidagsdelegater ska kunna delta i diskussionen på lika villkor
  • att partiprogrammet ses över åtminstone vart femte år