« Tillbaka

Beredningsutskott 3

30 Hälsoundersökning för seniorer

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP jobbar för

  • att särskilda seniorrådgivningstjänster finns tillgängliga i kommunerna för att stödja de äldres funktionsförmåga, hälsa och självständiga boende med särskild vikt på hälsogranskning för tiden efter pensionering
  • att det vid dessa rådgivningar finns hälso- och sjukvårdspersonal med insikter i gerontologi och geriatrik