« Tillbaka

Beredningsutskott 3

29 – Helhetssyn på skärgårdstrafiken i Egentliga Finland

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • en helhetssyn på skärgårdstrafiken till och i sydvästra Finland liksom till övriga skärgårdsområden.
  • att statsmedel för investeringar och driften i framtiden bör komma från separata moment i budgeten.