« Tillbaka

Beredningsutskott 1

Motion 7 – Införande av egenläkare

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att ett system för egenläkare och egen sjukskötare för seniorerna och sådana personer med ett kontinuerligt behov av vård skapas, eftersom möjligheten att besöka samma bekanta läkare skapar trygghet
  • att möjligheterna för pilotprojekt med egenläkare i välfärdsområdena som skulle gälla en större del av befolkningen utreds