« Tillbaka

Beredningsutskott 2

Motion 17 – Integrationsåtgärder vid ankomsten till Finland bör vara lika för alla grupper, oavsett anledning för ankomsten

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att statliga integrationsåtgärder vid ankomsten till Finland likställs för alla grupper, oavsett anledning för ankomsten.
  • att tydliggöra ansvarsfördelning för koordinering av samarbete mellan myndigheter, arbetsgivare och kommunerna för integrering och inkludering av arbetskraftsinvandrare
  • att  förtroendevalda på kommunal nivå målmedvetet arbetar för att kommunen har beredskap och kunskap för att främja inkludering och delaktighet på orten
  • att förtroendevalda på kommunal nivå arbetar för att det tillsätts lokala koordineringsgrupper, ett slags frivilliga medborgargrupper, för att ta initiativ, organisera och bevaka att aktiva integrationsåtgärder verkställs för alla inflyttare i deras närmiljö.
  • att förtroendevalda arbetar mot exploatering av utsatta människor samt för förebyggande av människohandel.