« Tillbaka

Beredningsutskott 3

Motion 24 – Klimat- och hållbarhetspolitiska beslut ska göras på basis av bästa tillgängliga kunskap

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att trovärdiga utsläppskalkyler främjas i beslutsfattandet
  • att utsläppskalkylernas konsekvenser utreds och beaktas