« Tillbaka

Beredningsutskott 1

07 Kommunerna måste ordna mera trygg och utvecklande fritidsverksamhet för barn och unga

Partidagens beslut

Partidagen vill att SFP arbetar för:

  • att utveckla fritidsverksamhet i nordisk anda, bland annat så att alla elever i de lägre skolklasserna ska få delta i verksamheten också under skolledigheterna