« Tillbaka

Beredningsutskott 2

17 Konsekvensbedömning av trådlös 5G

Vi kräver konsekvensbedömning före införandet av trådlös 5G

Aldrig tidigare har så många mått så dåligt som idag. T.o.m. de ”lyckligaste och friskaste” kommunerna, enligt nationella index, tar varje dag emot orosanmälningar som gäller barn vars psykiska hälsa är i farozonen. Drogproblemen ökar, sexualbrotten blir grövre, liksom språket. Vi talar om emotionell avtrubbning och stress. Ökade koncentrationsproblem och sömnsvårigheter drabbar snart majoriteten av människorna, i synnerhet ungdomar.

Kommunerna försöker agera brandsläckare genom att ordna tillräckligt med resurser till assistenter och psykologer. Inomhusluften verkar samtidigt vara ett unikt problem just i Finland, speciellt i offentliga byggnader som skolor, daghem och sjukhus. Kanske för att strålningstätheten i skolor är så stark att det livar upp mögelsporer i hisnande fart?

Fertiliteten är nu som lägst i Finlands historia. Unga får inte barn mera eller skaffar inte barn. De här familjerna hör till generationen som använt mobiler och WiFi hela sitt liv och som har bott åtminstone de senaste tio åren med höga strålningsvärden överallt i omgivningen. Den biologiska mångfalden hotas. Träd skadas.Bin och insekter dör. Binas inre GPS störs av högfrekvent strålning (the BioInitiative report). Också naturens mångfald hotas nu på många fronter då t.ex. 40% av fågeläggen dödades på 5 veckor ifall fågelboen var nom 200 m från en mobilmast.

Vi politiker måste bli bättre på att hitta orsakerna till ohälsan och förebygga problem, inte bara ingripa då olyckan redan är skedd. Tänk efter: Vad har förändrats i skolmiljön och samhället det senaste decenniet?

Den allra största förändringen har skett i och med digitaliseringen. De flesta skolor, och med dem elever och lärare, har blivit trådlöst uppkopplade och bestrålas dagligen av WiFi. Kommunal-politiker hade inget att säga till om på vilket sätt digitaliseringen skulle genomföras. Industrin ville och fick sälja de trådlösa produkterna eftersom inga konsekvensbedömningar eller hälsovarningar styrde beslutet – argumentet att trådlöst sparar både tid och pengar (på kort sikt) köptes rakt av. Idag bestrålas nästan alla klassrum av WiFi-sändare. Barn och lärare bestrålas med mikrovågor dygnet runt. De påverkar alla levande organismer, även inomhusluften om där finns latenta mikrober.

Vår Strålskyddsmyndighet STUK:s förslag till strålningsvärden baserar sig på test med vattenfyllda plasthuvuden (eller fat) där man mäter endast värmeeffekten av en enskild mobils strålning. STUK mäter aldrig totala strålningen i klassrum där 15 mobiler, 15 läsplattor och WiFi-sändare används samtidigt och under många, långa skoldagar. STUK:s förslag är underlaget till den under hösten 2018 i riksdagen godtagna Strålskyddslagen och förordningen om gränsvärden för mikrovågs-strålning, som statsrådet godkände 2018. Den nya lagstiftningen beaktar inte den ständigt ökande strålningen. Tvärtom tillåter förordning 1045/2018 nu 20 gånger starkare icke-joniserande strålning i de laserliknande fokuserade strålar som är kännetecknande för 5G-tekniken, som nu byggs ut.

Den amerikanska NTP-studien, som kostat 28 milj. dollar, visade att råttor får både hjärn- och hjärtcancer av mobiler. Ramazzini-institutets studier gav liknande resultat för mobilmaster. Icke-joniserande strålning från 2G+3G+4G+5G har allvarliga hälsoföljder på miljö och mänskor, särskilt barn, vars ryggmärg absorberar 10 gånger mer och hjärnorna dubbelt mer strålning, än vuxnas.

En del andra länder (t.ex. Israel, Cypern, Italien, Frankrike) har vidtagit åtgärder för att minska främst barnens exponering för onödig mobilstrålning. Europarådet rekommenderade redan år 2011 (Resolution 1815) sina medlemsstater att informera om mobilstrålningens negativa inverkan och vidta nödvändiga åtgärder för att minimera den. Rådet rekommenderar internetuppkoppling med kabel i utrymmen där barn och sjuka vistas.  Det är helt möjligt att införa 5G så länge det sker med kablar eller glasfibernätverk. Som trådlös teknik är 5G däremot en allvarlig hälsofara. Flera andra länder har redan mycket lägre nationella gränsvärden för mobilstrålning är vad Finland har. Ryssland, Polen, Italien och Kina har t.ex. 100 gånger lägre godkända värden, Bulgarien och Liechtenstein 1000 gånger lägre. Där har man beaktat biologiska effekter i stället för att enbart mäta temperaturökning i ett vattenfyllt plasthuvud. Bland länderna som skärpt kraven på strålningen kan nämnas Frankrike, där den nya skollagen förbjuder WiFi i skolor. Samtidigt har en del skolor i Finland börjat inse att eleverna är mer harmoniska då de infört mobilförbud. Ingen kommunal skola har ännu vågat fatta beslut om WiFi-förbud, fast även WiFi är ett allvarligt hot mot hälsan.

Psykologer talar om popcorn-hjärnor som blir mentalt skadade av ständig uppkoppling, men inga högljudda protester hörs ändå angående den kommande 5G-revolutionen, som redan startat. Statsministern vill att Finland ska ligga på toppen med nya digitala lösningar – kosta vad det kosta vill. Har vi råd att skada kommande genrationer för att vinna digitaliserings-tävlingen? 5G möjlig-gör därtill total övervakning, vilket är ett hot mot demokratin och den personliga integriteten.

5G är bevisligen på strålningssidan något helt annat än all tidigare strålning: Den sker i hög grad på sk. millimeterbandet (GigaHerz-frekvenser), med koncentrerade strålar som är riktade och följer t.ex. mobilens rörelser. Därtill tillåter den nya förordningen 5G-strålar med minst 20 gånger högre punkt-effekt än tidigare tekniker. I praktiken kommer denna strålning att drabba barn, vuxna och hela miljön med en antenn-teknik som bara militären hittills använt sig av i ”crowd control weapons”. Därtill kommer  5G, tack vare tiotusentals satelliter, att täcka alla ytor på jorden för att också alla apparater skall kunna kommunicera över nätet ständigt. Då finns inga områden på jorden som är utan strålning, där man kan vila ut och låta kroppen och själen återhämta sig.

Denna motion med fungerande länkar till referenser finns på nätet här: https://tinyurl.se/SFP

Medborgarinitiativet med källor finns här: https://5G-medb.inititiativ

 

Informativ text och ett urval källor kan läsas på följande www-sidor:

www.5gappeal.eu (bekräftad av 228 forskare och läkare från 36 länder)

www.5gspaceappeal.org(bekräftad av 54 000 personer från 168 länder)

En film på engelska (1 h, 17 min) om 5G-teknikens risker


Att-sats

Vi undertecknade vill

1) att SFP, i enlighet med Nürnberg koden kräver att – före bestrålning av alla medborgare  och barn – bör industri-oberoende forskare utföra hälso- och miljö-konsekvensbedömningar av hur ökad strålning påverkar försöksdjur, insekter och växter.

2) att Finland tillåter kabel-buren 5G teknik men följer Grundlagen  (1999/731, 20 §), EU:s Försiktighetsprincip, Europarådets Resolution 1815, samt Nürnberg koden och stoppar trådlös 5G tills forskarna undersökt den ökade strålningens miljö- och hälso-konsekvenser.

3) att SFP stöder ett medborgarinitiativ om att i Finland tillåta kabel- och fiber-förmedlad 5G, men trådlös 5G först efter att hälsokonsekvenserna är utredda av oberoende forskare.


Motionär

Charlotta Asplund, Sfp Replot-Björkö

Sakarias Liimatainen, Sfp Sibbo

Rainer Nyberg, Professor emeritus, Sfp Vasa

Partifullmäktiges svar

Gemensamt svar på motionerna 17 och 18

Beslutsförslag