« Tillbaka

Beredningsutskott 3

31 Kretssjukhusens roll som hälsocenter efter valet 2019

Under de senaste turbulenta åren både globalt sett men även vad beträffar Finland och våra interna angelägenheter, har vi på ett omfattande sätt lyckats sälja ut både vårt kapital och vårt kunnande.

Snart står vi dessutom inför stora utmaningar vad beträffar behovet av att förnya vårt försvar, både marint och luftburet. Därtill kommer den upptrappade rädslan för och behovet av skydd mot främmande makters cyberattacker och den stora Nato-frågan.

Men allt detta lyckades man koka ner i SOTEsoppan under den senaste valperioden. För nu skulle allt privatiseras inom social-och hälsovården, med hjälp av utländska aktörer. Åter ett sätt att glatt kasta ut våra skattemedel ur landet och samtidigt höja kostnaderna år efter år. Finland lär igen vara det lyckligaste landet i hela världen. Visa det då och sluta springa efter storhetsvansinne. Makten behöver finnas nära folket och till ett pris som har kvalitet.


Att-sats

Vi önskar att SFP skulle verka både i riksdag, hoppeligen i regeringen igen och på alla våra lokalplan för:

att Kretssjukhusen i Vasa och Åbo och Hangö skall bevaras för flere generationer fram över, garanterat och med personal som jobbar i team på bägge inhemska språken. (Den i Åbo var ju en gåva av Göteborgs stad). Dessutom i nära samarbete med specialsjukvården och utbildningen vid universiteten och högskolorna.

att Kretssjukhusens roll bevaras och förstärks genom att inkludera både primär- och specialsjukvård och dessutom rådgivande verksamhet under samma tak i samförstånd med FPA. Vi menar mödravård, geriatri, tandhygienst, barnavdelning, lättare gynekologiska åtgärder, ögon, hörsel, anatomi, allergi, sociala tjänster, rehabilitering osv,

att Kretssjukhusen får verka som center i ett omfattande nätverk av Aktiv Hälsa, där man kan tillämpa de redan existerande mobila- och digitala tjänsterna för att sköta uppföljningsrutinerna ute i de olika områdenas periferi. Mobil tandläkare, röntgen, skötare och nätkontakt i realtid osv.

att Kretssjukhusen verkar mer autonomt igen, med inhemska finansiella lösningar och stora inbesparingar på sikt via arbete i hälsoteam för individen, på bägge inhemska, tryggt och med ett snabbare tillfrisknande, kostnadseffektivt, flexibelt och humant.

att SFPs valda representanter automatiskt sitter med i de bestämmande borden vad gäller den finlandssvenska befolkningens hälsa.


Motionär

Catherine Sid

SFP, socialpolitiska utskottet

 

John-Eric Sid

SFP, Åbo, förtroendevald, flere direktioner.

Partifullmäktiges svar

Politiken har de senaste åren sannerligen präglats av stora omvälvningar. Det finns ett behov av  reformer, så som en social- och hälsovårdsreform, men det har visat sig att det inte varit så lätt att genomföra i praktiken. Fokus har inte varit på att göra vården bättre för den enskilda människan.

Vi behöver både högt specialiserade universitetssjukhus och välfungerande centralsjukhus. Vi vill att de mindre sjukhusens, såsom Borgå, Raseborg, Jakobstad och Åbolands sjukhus verksamhetsförut­sättningar ska tryggas. Vasa Centralsjukhus behöver få omfattande jour.

Vården kan effektiveras genom att ha primär- och specialsjukvården på samma nivå till exempel i sjukvårdsdistrikten. Vården ska garanteras på våra båda nationalspråk, svenska och finska.

Beslutsförslag

Partifullmäktige föreslår att SFP jobbar för

  • att de mindre sjukhusens verksamhetsförutsättningar tryggas.
  • att också de mindre sjukhusen har rätt att utföra normala dagkirurgiska operationer och upprätthålla allmän jour dygnet runt.
  • att Vasa Centralsjukuhus ska ha omfattande jour.