« Tillbaka

Beredningsutskott 3

31 Kretssjukhusens roll som hälsocenter efter valet 2019

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP jobbar för

  • att de mindre sjukhusens verksamhetsförutsättningar tryggas.
  • att också de mindre sjukhusen har rätt att utföra normala dagkirurgiska operationer och upprätthålla allmän jour dygnet runt.
  • att Vasa Centralsjukuhus ska ha omfattande jour.