« Tillbaka

Beredningsutskott 4

36 – Kvacksalveri hör till det förflutna

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för:

  • att en kvacksalverilag införs i Finland och att det blir straffbart för vårdnadshavare att utsätta sina barn för påvisat farliga alternativa vårdmetoder.
  • att information om vikten att vaccinera sitt barn, och riskerna att låta bli att vaccinera sitt barn, ges i samband med rådgivningsbesök