« Tillbaka

Beredningsutskott 3

32 Lagstifta om ett tredje juridiskt kön

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att Finland lagstiftar om ett tredje juridiskt kön
  • att personbeteckningarna i Finland förnyas så att de är könsneutrala