« Tillbaka

Beredningsutskott 4

40 Lasku- maksumuistutus- ja velka-asiat koulun yhteiskuntaoppiin

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att elever i grundskolan och studerande på andra stadiet, såväl i gymnasiet som i yrkesutbildningen, får lära sig grundläggande ekonomiska färdigheter för att motarbeta snabblånens negativa effekter
  • att information om hur man betalar räkningar, hur betalningspåminnelser fungerar och hur kostnader för skulder uppstår ingår i undervisningen