« Tillbaka

Beredningsutskott 4

40 Lasku- maksumuistutus- ja velka-asiat koulun yhteiskuntaoppiin

Suomessa on tällä hetkellä satoja tuhansia maksuhäiriömerkintäisiä henkilöitä. Osalla heistä ei ole minkäänlaista käsitystä laskujen käsittelystä sellaisessa tilanteessa, jossa laskua ei ole varaa maksaa eräpäivään mennessä. Huomattavasti vaikeammaksi tilanne menee, jos lasku joutuu perintäyhtiölle tai jopa oikeudelliseen perintään. Tavallisten laskujen käsittelytaito on mielestämme perusoikeus, joka ennaltaehkäisee turhaa velkaantumista. Opintokokonaisuudessa pitäisi käsitellä pääpiirteittäin laskun eräpäivän siirtopyyntö, neuvottelumahdollisuudet perintäyhtiön kanssa ja tämän myötä Laki saatavien perinnästä, jossa määritellään muun muassa lailliset velalliselta perittävät perintäkulut. Oikeudellisen perinnän osalta opintokokonaisuudessa olisi käytävä läpi velkomushaasteeseen vastaaminen summaarisessa menettelyssä. Nykyisin summaarisessa menettelyssä pääsee läpi jopa täysin keksittyjä kuluja, joille ei esitetä perusteita haasteessa. Apulaisoikeuskanslerin mukaan tuomari ei saa kyseenalaistaa vaadittuja kuluja, jos vastaaja ei anna omaa vastinetta haasteeseen. Lisäksi opintokokonaisuudessa pitäisi läpikäydä mahdollisuus päästä velkajärjestelyyn.


Att-sats

RKP Oulun osasto pyytää puoluetta työskentelemään sen eteen, että peruskoulun yhteiskuntaopin oppimäärään sisällytettäisiin käytännön oppia laskujen, maksumuistutusten ja velka-asioiden käsittelystä.


Motionär

SFP i Uleåborg

Partifullmäktiges svar

Problemet med överskuldsatta personer i Finland är allvarligt. Det är synnerligen beklämmande när unga människor hamnar in i en skuldspiral som blir verkligt svår att ta sig ur. Den aggressiva marknadsföring av snabblån vi ser idag gör problemet värre. Motionären tar upp en verkligt viktig fråga. Hur svarar undervisningen mot den verklighet som väntar de unga när det gäller hanteringen av den personliga ekonomin? Det finns absolut ett behov att se över hur frågorna behandlas redan i grundskolan och andra stadiet.

 

Beslutsförslag

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att elever i grundskolan och studerande på andra stadiet, såväl i gymnasiet som i yrkesutbildningen, får lära sig grundläggande ekonomiska färdigheter för att motarbeta snabblånens negativa effekter
  • att information om hur man betalar räkningar, hur betalningspåminnelser fungerar och hur kostnader för skulder uppstår ingår i undervisningen