« Tillbaka

Beredningsutskott 3

Motion 26 – Mer bioetanol i våra bilar

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att främja utveckling, produktion och ibruktagande av utsläppssnåla drivmedel inom personbils- och den tunga trafiken
  • lagstiftning som gynnar framställning och distribution av inhemska biobränslen speciellt för den tunga trafiken