« Tillbaka

Beredningsutskott 2

21 – Mer feminism i vår utrikes- och säkerhetspolitik – trygghet som global rättighet

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • ett brett säkerhetsbegrepp som innefattar rätten till trygghet utgör en grundläggande faktor i Finlands utrikes- och säkerhetspolitisk
  • att Finland aktivt bekämpar klimatförändringen i allt beslutsfattande i EU, FN och andra internationella organ
  • att Finlands bistånd ökar till 0,7% av BNP som Finland förbundit sig till och att Finland utarbetar en konkret handlingsplan för att uppnå målet.
  • att jämställdhet och flickors och kvinnors rätt till utbildning prioriteras i biståndsarbetet
  • en ökad fokus på fredsmedling och konflikthantering som aktivt inkluderar kvinnor
  • att Finland inte idkar vapenhandel med krigförande länder
  • att SFP i samråd med Svenska Kvinnoförbundet och SU drar upp riktlinjer för rörelsens liberalfeministiska utrikespolitik.