« Tillbaka

Beredningsutskott 2

18 Mera 5G till landsbygden!

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • Att man i utvecklandet av 5G-nätverk försäkrar sig om att tillräcklig täckning finns både i städer och på landsbygden
  • Att vetenskapligt framtagen fakta står som bas när riskerna med ny teknologi utreds