« Tillbaka

Beredningsutskott 2

18 Mera 5G till landsbygden!

Hur kan vi öka inflyttningen till landsbygdsområden såsom skärgården? Arbetsmarknaden har förändrats mycket under de senaste årtiondena och många arbeten är möjliga att utföra även i det digitala rummet. Många större företag har börjat utvecklas alltmer på det digitala planet och erbjuder i dag möjlighet till arbete på distans. För att kunna arbeta med ett jobb som kräver ständig uppkoppling behövs goda nätförbindelser. En allt större del av samhällets tjänster flyttas till nätet, vilket ökar behovet av en snabb och stabil internetförbindelse på platser där avstånden till de fysiska tjänsterna är långa.

Goda och snabba nätförbindelser är ett ypperligt sätt att stöda landsbygdens livskraft. Fungerande och snabba internetförbindelser på landsbygdsområden, såsom skärgården, kunde fungera som en morot för att få större inflyttning till dessa områden. Att erbjuda bättre möjligheter till distansarbete kan bli en konkurrensfördel för landsbygden.

Diskussionen om ett 5G-nät har varit mycket aktiv i skärgårdsstaden Pargas under det senaste året, och staden ser på denna idé som en stor möjlighet till att föryngra kommunens åldersstruktur och öka den stadigvarande befolkningen. Liknande strategier kunde därför tillämpas i övriga landsbygds- och skärgårdskommuner som kämpar med en utmanande åldersstruktur samt avstannad inflyttning.


Att-sats

Därför vill Svensk Ungdom att Svenska Folkpartiet ska arbeta för:

ATT man i utvecklandet av 5G-nätverket lägger speciell vikt på landsbygden och skärgården


Motionär

Svensk Ungdom

Christoffer Ingo Förbundsordförande

Benjamin Ellenberg Förbundssekreterare

Partifullmäktiges svar

Gemensamt svar på motionerna 17 och 18

Motion 17 och 18 behandlar båda den femte generationens mobilteknologi, så kallad 5G – men har väldigt olika angreppssätt. När det gäller ny teknik gäller att alltid förhålla sig sunt kritiskt, samtidigt som alarmism bör undvikas. Strålsäkerhetscentralen (STUK) har till uppgift att garantera strålningssäkerheten i Finland. STUK följer kontinuerligt med den tekniska utvecklingen och ger rekommendationer gällande åtgärder och användning. När det gäller 5G nätverk konstatera man att strålningen inte nämnvärt skiljer sig från de nuvarande 3G och 4G näten. Enligt STUK:s senaste beräkningar kommer inte strålningen nämnvärt att öka när 5G blir vanligare. När 4G nätet fungerar kring 1,8GHz kommer 5G nätet i första skedet att använda sig av 3,5GHz. Ett högre frekvensområde kräver tätare master eftersom räckvidden blir kortare. Det är ändå främst när framtida ännu högre frekvenser kan tas i bruk som det här blir problematiskt, då masterna behöver vara närmare varandra. Försök med att använda lyktstolpar är redan i gång, vilket kunde underlätta trafikens behov av 5G.

Fungerande datanätverk är av avgörande betydelse för vår industri och för möjligheterna att leva och arbeta på landsbygden. Det finns stora möjligheter när 5G nätet börjar byggas ut, och snabba datanätverk är en del av den infrastruktur som samhället behöver för att kunna fungera.

5G-nätverk står också i nyckelställning när vi pratar om förutsättningar för IoT, Internet of Things, på svenska ofta benämnt som sakernas internet. IoT möjliggör t.ex. sammankopplandet av allt från värme- och elproduktion till trafik och byggnader, för att säkerställa att vi använder våra resurser så effektivt som möjligt. 5G är också en viktig del av framtidens trafiklösningar med bland annat bilar som mer och mer kan köras autonomt.

Beslutsförslag

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • Att man i utvecklandet at 5G-nätverk försäkrar sig om att tillräcklig täckning finns både i städer och på landsbygden
  • Att vetenskapligt framtagen fakta står som bas när riskerna med ny teknologi utreds