« Tillbaka

Beredningsutskott 2

Motion 12 – Motion om allmän samhällsberedskap

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att civiltjänstsystemet ska kopplas tydligare till verksamhetsmodellen i Statsrådets principbeslut om den övergripande säkerheten och till samhällets beredskap