« Tillbaka

Beredningsutskott 2

19 Nordiska samarbetet med politiska partier intensifieras

SFP är mycket nära andra ALDE-partier i sin liberala ideologi i Norden, därför bör vi mera konkret jobba tillsammans för att nå gemensamma mål. Vi kan läsa i vårt riksdagsvalsprogram för 2019 att Norden skall bli världens mest integrerade region, att vi tillsammans är på global nivå mera framgångsrika än som enskilda länder. Den nordiska välfärdsmodellen och jämställdheten är värda att sträva efter.

Detta är något som vi inom företagsvärlden gott känner igen. Ta som exempel två nordiska företag som tävlar om samma kund i Asien. Båda har produkter av bästa kvalitet, men istället för att jobba gemensamt för att säkerställa affären är tävlingen hård mellan oss nordbor. Möjligen kommer ett tredje företag med sämre teknologi utanför Norden och snor oss på hela kakan. För att förbättra samarbetet mellan företagen behövs också ett närmare politiskt samarbete i Norden. Nu menar vi inte bara vackra ord till högtider utan konkreta samarbetsprojekt.

SFP i Åbo jobbar redan för ett samarbete mellan Åbo – Vasa – Umeå – Stockholm – Mariehamn inom företagandet. Detta är ett mycket konkret projekt som drivs till stor del av företagarintressen, men för att kunna lyckas behövs också en starkt politisk förankring i regionerna.


Att-sats

Vi vill att

  • SFP ska förstärka samarbetet med andra partier i Norden
  • SFP ska konkret stöda vårt nordiska företagarsamarbete genom att bygga upp nätverk inom de nordiska partiernas företagsgrupperingar.
  • SFP skall nominera en grupp med både företags- och Norden-inriktade medlemmar att starta detta konkreta samarbete inom Norden.

Motionär

Markus Blomquist                                                            Anna-Karin Tötterman
Ordförande, SFP i Åbo                                                      Vice ordförande, SFP i Åbo

Partifullmäktiges svar

Som motionärerna lyfter fram är samarbetet mellan de partier i de nordiska länderna som hör till ALDE partiet täta. I Sverige handlar det om Liberalerna och Centerpartiet, i Danmark Venstre och Radikale Venstre, i Norge Venstre och sedan februari 2019 även på Island Vidreisn. Även om man i de länder där det finns flera medlemspartier inte alltid samarbetar smärtfritt nationellt, har SFP upprätthållit en god kontakt till alla partier.

SFP står för ett utökat nordiskt samarbete, vårt valprogram inför riksdagsvalet 2019 konstaterade bland annat att Norden ska bli världens mest integrerade region, samt att de gränshinder som fortfarande försvårar det nordiska samarbetet bör avskaffas. SFP vill också att arbetet för ett e-id för nordbor som förenklar att bo, studera och flytta mellan länderna bör fortsätta. Norden ska gå i digitaliseringen främsta led. Smarta digitala lösningar kan avskaffa såväl gränshinder som byråkrati. Vi vill satsa på nya lösningar som underlättar för nordborna att jobba, bo, studera och flytta mellan våra länder.

Ett tätt samarbete med våra nordiska ALDE partier är därför naturligt, och finns fortsättningsvis högt på SFP:s agenda. Motionärernas förslag om ett ökat samarbete mellan partiernas företagarnätverk är också intressant och värt att utreda.

Beslutsförslag

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för att

  • fortsättningsvis förstärker samarbetet  med våra nordiska systerpartier
  • stöda och uppmuntra till samarbete mellan företagarnätverk i våra nordiska systerpartier