« Tillbaka

Beredningsutskott 2

19 Nordiska samarbetet med politiska partier intensifieras

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för att

  • fortsättningsvis förstärker samarbetet  med våra nordiska systerpartier
  • stöda och uppmuntra till samarbete mellan företagarnätverk i våra nordiska systerpartier