« Tillbaka

Beredningsutskott 2

13 – Samnordisk elektronisk identifiering

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att SFP:s representanter i Nordiska rådet fortsätter att driva frågan om elektronisk identifiering och försöker, tillsammans med Mittengruppen i Nordiska rådet, påverka de nordiska regeringarna och Nordiska ministerrådet att förverkliga detta i praktiken.