« Tillbaka

Beredningsutskott 3

35 Nu är det dags att höja pensionerna!

Våra pensioner i Finland ligger litet under medelnivå i de internationella jämförelserna av pensionsnivåerna, som EU och OECD regelbundet utreder i olika länder.

Hos oss i Finland har alla levnadskostnader stigit!

Med vanligt förnuft förstår man att klyftan mellan inkomst och utgift blir för stor!


Att-sats

-att pensionerna i Finland höjs

– att pensionernas indexförhöjning följer de allmänna prisnivåerna

– att ålderspensionen täcker levnadskostnaderna

– att äldre har råd att bo kvar i sina hus på landet


Motionär

Annette Forsblom                                                           Anders Rosengren

ordf. SFP i östra Borgå lk r.f.

Partifullmäktiges svar

Gemensamt svar på motionerna 35 och 36.

Beslutsförslag