« Tillbaka

Beredningsutskott 4

40 – Nuuskan myyntikiellon haitat suuremmat kuin hyödyt – Nackdelarna med snusförbudet större än fördelarna

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att Finland får ett undantag när det gäller snusförsäljning i EU
  • att användningen av tobaksprodukter minskar