« Tillbaka

Beredningsutskott 4

42 Oförutsedda, oproportionellt höjda skatter på naturaområden

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för att

  • fastighetsskatterna hålls på en rimlig nivå
  • man ser över hur beskattningsvärdet, som utgör grunden för fastighetsskatten, räknas ut