« Tillbaka

Beredningsutskott 4

45 – Ökade resurser till utbildning om hedersrelaterat våld

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för:

  • att i enlighet med Inrikesministeriets utbildningsplan kring hedersrelaterat våld budgetera tillräckliga resurser för utbildningen av personal vid skolorna, inom polisen och social- och hälsovården samt olika myndigheter som arbetar med integrering av invandrare
  • att familjerådgivningen aktivt arbetar med frågan om hedersrelaterat våld
  • att man speciellt satsar resurser (både personella och kunskapsmässiga) på att stärka den kulturella kompetensen hos personal som kommer i kontakt med familjer