« Tillbaka

Beredningsutskott 3

34 Papa-provtagning så smärtfritt som möjligt

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att att SFP arbetar för

  • att man fortsätter faktabaserat utreda HPV-prov som komplement till eller ersättare för papa-prov.
  • att man i Finland erbjuder screening för cancer i livmoderhalsen för kvinnor i åldern 25 år och uppåt utan övre åldersgräns och att yngre än 25 år fyllda erbjuds papa-provtagning ifall personen är i riskgruppen.
  • att HPV-vaccinskyddet ökar och innefattar också pojkar.
  • att man fortsätter att öka kunskapen kring varför screeningarna mot livmoderhalscancer är viktiga och riktar den särskilt till riskgrupperna.
  • att kvinnors smärta vid papa-provtagning tas på allvar i hälsovården.