« Tillbaka

Motioner 2020

Motion 9 – Politisk sekreterare till mellannyländska SFP fullmäktigegrupper

Kommunerna i mellersta Nyland växer så  det knakar, t.ex. i  Vanda växer befolkningen  med ca  4000 personer enbart under detta år. De svenskspråkigas numerära antal  i kommunerna bibehålls ändå ungefär på samma nivå som under tidigare år. Situationen innebär  ändå att  de svenskspråkiga minskar procentuellt.
Att en kommun  är officiellt tvåspråkig  hjälper  inte särdeles mycket för att ständigt bevaka  de svenskspråkigas  service- och särbehov samt språkliga och kulturella intressen och vilka följder olika beslut har för de svenskspråkiga i kommunerna.

För att SFP också i fortsättningen  hålls på den politiska kartan i dessa kommuner och kan bevaka svenska intressen, bör en satsning göras. Efter senaste riksdagsval uttalades, med partiordförande Anna-Maja Henriksson i spetsen, att SFP i de mellannyländska kommunerna behöver speciellt stöd  för att behålla sin position eller t.o.m. växa.
Nu finns möjligheten att infria detta löfte och stöda fullmäktigegrupperna genom


Att-sats

  • att anställa en politisk sekreterare som finansieras av partiet.

Den politiska sekreteraren behövs för

  • att bevaka de olika förtroendeorganens föredragningslistor och  protokoll
  • att göra sammandrag så att SFP fullmäktigeledamöter och andra involverade  kan ge utlåtanden och ingripa i ärenden som är viktiga för SFP.
  • öka synligheten för de svenskspråkiga och deras intressebevakning

Motionär

Stefan Åstrand

Vanda

Fullmäktigeledamot

Ordförande för SFP i västra Vanda

Partifullmäktiges svar

Många kommuner har idag ekonomiska utmaningar och stora beslut som bör fattas inom de kommande åren. Kommunala frågor blir allt mer mångfacetterade och kräver att de kommunala beslutsfattarna har tid att sätta sig in i frågorna noggrant. Läget är förstås speciellt utmanande i de kommuner där SFP har få representanter i fullmäktigegrupperna. I de här kommunerna, bland annat i Vanda, gör SFP:s förtroendevalda ett särskilt viktigt arbete. Många av SFP:s fullmäktigegrupper runtom i landet skulle vara tacksamma över en partiavlönad gruppsekreterare. Partiet behöver ändå behandla fullmäktigegrupperna rättvist och jämlikt, och anställer därför inte lokala politiska sekreterare för fullmäktigegrupperna.

Bland annat SFP:s fullmäktigegrupper i Helsingfors och Åbo har valt att använda en del av stadens bidrag till gruppen för att kunna avlöna en gruppsekreterare, som ansvarar just för de uppgifter som motionärerna lyfter upp. Fullmäktigegrupperna i Mellannyland bör utreda om det finns samma möjligheter för dem att med stadens bidrag ha en gruppsekreterare. Ifall denna möjlighet inte finns, kan en budgetmotion inlämnas till respektive stad.

 

Beslutsförslag

Motionen anses besvarad med denna utredning.