« Tillbaka

Beredningsutskott 1

04 Producenter måste ta ett större miljöansvar

Partidagens beslut

Partidagen vill att SFP arbetar för:

  • att konsumtionsskatter ska på sikt basera sig på en modell där en produkts koldioxidavtryck syns i skattesatsen
  • att det ska finnas möjlighet att få stöd för att satsa på fler återvinningsstationer
  • att Finlands återvinningsgrad ska vara 55% före utgången av 2025