« Tillbaka

Beredningsutskott 1

04 Producenter måste ta ett större miljöansvar

Den aktuella miljösituationen kräver att alla axlar sitt ansvar. Som vi har det nu, läggs ett alltför tungt ansvar på konsumenterna. Det betyder att många går med svåra skuldkänslor och försöker göra sitt bästa, medan industrin fortfarande har rätt att producera ohållbart.

Jag föreslår att vi stiftar lagar om förpackningar. Onödig plast ska undvikas och på såväl produkten som på förpackningen ska sorteringsanvisningar skrivas ut.

Produkternas livslängd ska ökas genom att producera hållbarare varor som kan repareras och uppdateras.

Slit- och slängvaror ska beskattas hårdare.

Produkter, om ges lång förväntad ”livslängd” tex genom att de säljs med extra lång garantiperiod kunde ges skattelättnader. Då blir de hållbart producerande aktörerna nya vinnare på marknaden.

Global marknad och näthandel försvårar kontroll- och beskattningsmöjligheter, men genom tull- och internationellt samarbete torde det inte bli omöjligt.


Att-sats

Att vi stiftar lagar om sorteringsanvisningar på både produkter och förpackningar.

Att vi höjer skatter på produkter som utan giltig orsak (t ex sjukhushygien) bara ska användas en gång.

Att produkter med ovanligt lång hållbarhet och garantiperiod ges skattelättnader.


Motionär

Kerstin Tarna

Partifullmäktiges svar

Att uppmuntra och stöda individer till mer miljövänliga konsumtionsalternativ har en viktig roll i kampen mot klimatförändringen och för en hållbarare miljö. Det ska vara lätt för individen att göra klimatmedvetna konsumtionsval och SFP vill på olika sätt stärka människors möjligheter att fatta medvetna beslut om vilken påverkan vår konsumtion har på miljön och klimatet.

Beskattningen är ett verktyg för att påverka människors konsumtionsbeteende, men istället för enskilda skattelösningar behöver vi se över beskattningen av produkter som en helhet, så att produkters koldioxidavtryck syns i deras pris. Beskattningen borde dessutom uppmuntra till att övergå från konsumtion av varor till konsumtion av tjänster, på så sätt blir det till exempel lönsamt att reparera det som gått sönder istället för att köpa nytt.

Förutom att genom beskattning styra konsumentbeteende är det också viktigt att göra människorna mer medvetna om hur man sorterar och återanvänder avfall. Därför borde nätverket av återvinningspunkter utvecklas så att vi bland annat har mer plastinsamlingspunkter.

Beslutsförslag

Partifullmäktige vill att SFP arbetar för:

  • att konsumtionsskatter ska på sikt basera sig på en modell där en produkts koldioxidavtryck syns i skattesatsen
  • att det ska finnas möjlighet att få stöd för att satsa på fler återvinningsstationer
  • att Finlands återvinningsgrad ska vara 55% före utgången av 2025