« Tillbaka

Beredningsutskott 1

Motion 1 – Psykiskt stöd bör erbjudas efter missfall

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att behovet av betald ledighet för personer som drabbas av missfall samt deras partner utreds.
  • att kompetensen hos sjukvårdspersonalen gällande upplevelser av missfall stärks
  • att uppföljningsbesök hos mödrarådgivningen genomförs med personer som genomgått missfall där den psykiska hälsan bedöms och det erbjuds lämpliga former av hjälp och stöd