« Tillbaka

Beredningsutskott 3

Motion 23 – Rätt till att tjäna in extra pension efter fyllda 68 år?

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att intjänandet av pension fortsätter också efter den allmänna pensionsåldern
  • att fortsättningsvis förbättra pensionärernas attraktivitet på arbetsmarknaden