« Tillbaka

Beredningsutskott 2

20 Reformera värnplikten

Partidagens beslut

Partiagen beslöt att SFP

  • verkar för att civiltjänsten blir mera ändamålsenlig
  • fortsätter arbeta för ett allmänt uppbåd för både kvinnor och män
  • arbetar för att tillräckliga resurser till försvaret garanteras så att ett tillräckligt antal repövningdygn och ett tillräckligt antal utbildare garanteras
  • arbetar fram en modell för hur man kunde göra värnplikten mera jämställd