« Tillbaka

Beredningsutskott 1

Motion 8 – Rehabilitering av äldre

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att behovet av rehabilitering bland de äldre kartläggs i ett tidigt skede i förebyggande syfte och att tillräckliga resurser för rehabiliteringen reserveras
  • att geriatriska enheter för bedömning och rehabilitering inrättas i alla välfärdsområden för att säkerställa tillgången till likvärdig rehabilitering oberoende av boningsort