« Tillbaka

Beredningsutskott 2

22 – Se över kraven på granskning av brandsläckare i fritidsbåtar

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att motionen anses besvarad med denna utredning