« Tillbaka

Beredningsutskott 1

08 Sexualfostrare till varje skola

Partidagens beslut

Partidagen vill att SFP arbetar för:

  • att det i Finland blir obligatoriskt för varje grundskola och andra stadiets utbildning att ha minst en kompetent sexualfostrare i personalen som fått lämplig fortbildning och att det ges resurser åt den ansvariga att i praktiken arbeta med sexualfostran.
  • att sexualfostrarens arbete inte skulle ersätta den nuvarande sexualundervisningen som redan ingår i läroplanen, utan att de båda skulle komplettera varandra.
  • att fortbildning ordnas också i andra delar av landet än huvudstadsregionen