« Tillbaka

Beredningsutskott 1

05 SFP jobbar för att det för Finland görs upp en biogasstrategi.

Partidagens beslut

Partidagen vill att SFP arbetar för:

  • att det utarbetas en biogasstrategi i Finland
  • att en strategi uppgörs för att bygga ut infrastrukturen för laddningsstationer och tankningsstationer för till exempel biogas
  • att uppmuntra kommuner att skaffa gasbilar eller andra utsläppssnåla bilar för att säkra efterfrågan på gas vilket ökar utbyggnaden av infrastruktur för tankning av gasfordon i hela landet