« Tillbaka

Beredningsutskott 2

11 – SFP ska inte bara tänka på klimatfrågor utan även aktivt arbeta för dem

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att klimat- och miljöfrågor blir en tydligare del av SFP:s politik och att dessa genomsyrar all den politik SFP gör.
  • att återvinningsgraden i Finland blir högst i EU
  • att SFP ska jobba för att få en ökad synlighet i miljöfrågor och återvinning med tyngdpunkt på sociala medier.
  • att SFP tar ställning för att förbjuda mikroplaster i stället för att vänta på ett beslut på EU-nivå.
  • att SFP tar ett ökat ansvar och lyfter upp föroreningen av Östersjön och kommer med konkreta åtgärdsförslag för hur situationen kunde förbättras.
  • att SFP arbetar för att Fimea mera proaktivt informerar om de avfallspunkter som finns och effekterna av läkemedelsavfall.