« Tillbaka

Beredningsutskott 3

23 – Situationen för papperslösa i Finland

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att ytterligare utredningar och oberoende granskningar av Migrationsverkets verksamhet genomförs.
  • att Finland ser över tolkningen av vilka länder och områden som kan anses säkra och att Finland alltid följer principen om non-refoulement.
  • att Finland tillämpar intern flykt i enlighet med FN:s flyktingsorganisations riktlinjer.
  • att Finland märkbart höjer flyktingkvoten.
  • att uppehållstillstånd av humanitära skäl återinförs.
  • att kommunerna tar sitt ansvar i fråga om papperslösa och skapar beredskapsplaner så att papperslösas grundrättigheter tillgodoses.
  • att kommunerna gör upp välfungerande system och nätverk med tredje sektorns aktörer för att ge den papperslösa också psykosocialt stöd