« Tillbaka

Beredningsutskott 4

37 – Skolning för SOTE/SOHÄ experter

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att motionen anses besvarad med denna utredning.