« Tillbaka

Beredningsutskott 4

38 – Slopa tvångssteriliseringen av transsexuella personer.

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP fortsättningsvis arbetar för

  • att translagen ändras så att den inte bryter mot mänskliga rättigheter
  • att det juridiska och medicinska könet regleras separat i lagstiftningen