« Tillbaka

Beredningsutskott 3

30 – Smidigare att åtgärda vargar nära bebyggelse

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att tröskel för dispens att fälla vargar som utgör en möjlig risk för befolkningen sänks.
  • att vargen inom alla Finlands regioner skall lyda under bilaga 5 i EUs art– och habitatdirektiv 92/43/EEG.
  • att tillförlitlig räkning och uppskattning av vargbeståndet görs och att lokalbefolkningen har möjlighet att ta del av observationsdata i realtid.
  • att forskning görs om vilka sociologiska och ekonomiska effekter varg och vargflockar ger i kulturbygd.