« Tillbaka

Beredningsutskott 2

22 Synliggör Europeiska unionen!

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att:

  • SFP arbetar för att offentliga byggnader som flaggar med den finländska flaggan även parallellt flaggar med Europeiska unionens flagga där det är möjligt
  • SFP som det mest EU-vänliga partiet i Finland där det är möjligt har EU-flaggan närvarande jämsides med den finländska flaggan