« Tillbaka

Beredningsutskott 2

Motion 21 – Ta hand om våra veteraner

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att Finland grundar ett center för rehabilitering, information och stöd för fredsbevarare
  • att finansieringen för kamratstödet för krishanteringsveteraner ska vara långsiktig