« Tillbaka

Beredningsutskott 2

23 Tillsättande av en äldreombudsman på riksnivå och beaktande av behovet av äldreombudsmän i en framtida social-och hälsovårdsreform

Partidagens beslut

Partidagen beslöt

  • att SFP aktivt arbetar för att en nationell äldreombudsman inrättas under kommande valperiod i enlighet med regeringsprogrammet