« Tillbaka

Beredningsutskott 4

39 – Utöka möjligheten till regelbunden screening av bröstcancer

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att åldersintervallen för avgiftsfri bröstcancerscreening ändras till 40-74 år.
  • att man i högre grad utnyttjar ultraljud i bröstcancerscreening.
  • att kvinnor som besöker skolhälsovården och studenthälsan lär sig att undersöka och känna sina bröst.