« Tillbaka

Beredningsutskott 3

33 Utökad 6+6+6-modell för allas bästa

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP fortsättningsvis arbetar för

  • att en familjeledighetsreform enligt 6+6+6 modellen genomförs i Finland